Charlotte Öberg Bakos
Skulptör och målare

….

Rondell Ekerö, Ekerö Vals 2019........................

©Charlotte Öberg Bakos/Bildupphovsrätt i Sverige